INWANA No.4: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2021

04:04:00 23/04/2021

Sáng ngày 23/4/2021, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội nghị người lao động năm 2021. Ông Dương Hải Thanh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT;  ông Phạm Hồng Minh -  Giám đốc Công ty và ông Phạm Văn Hanh Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng điều hành Đại hội.

 

Tham dự Đại hội có đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đại diện tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Công ty và 39 Cổ đông được ủy quyền hợp lệ, đại diện cho 1.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng như:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT.

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của HĐQT và Ban Giám đốc.

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc tập năm 2021.

+ Tờ trình về nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, biến động của nền kinh tế nói chung và khó khăn của ngành giao thông vận tải nói riêng, đã tác động không nhỏ đến những hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CB CNVLĐ toàn Công ty cùng  những giải pháp đồng bộ, tận dụng thế mạnh của đơn vị, ngành nghề đặc thù bảo trì và đảm bảo giao thông, kinh doanh thương mại xây dựng trên đà khởi sắc, không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nên Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa; công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông an toàn thông suốt.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đồng chí Dương Hải Thanh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham luận Tại Đại hội

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy phó Chủ tịch công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị người lao động 

 

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...