• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau
CV 67-KH/TU ngày 10/5/2023 của Thành ủy Bắc Ninh
CV 67-KH/TU ngày 10/5/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

17/05/2023 15:27:00

CV 67-KH/TU ngày 10/5/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023 INWAMA No.4
Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023 INWAMA No.4

09/05/2023 16:18:00

    Hôm nay, ngày 09/5/2023, tại trụ sở văn phòng 118 đường Huyền Quang, thành...

CV 96-NQ/TƯ ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh v.v đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Nin
CV 96-NQ/TƯ ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh v.v đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Nin

05/05/2023 10:11:00

CV 96-NQ/TƯ ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc...

CV số 57-CV/BCH ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35, Thành ủy Bắc Ninh
CV số 57-CV/BCH ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35, Thành ủy Bắc Ninh

05/05/2023 10:09:00

CV số 57-CV/BCH ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35, Thành ủy Bắc Ninh   

CV 50 - CTr/TU ngày 31/3/2023 của Thành ủy Bắc Ninh
CV 50 - CTr/TU ngày 31/3/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

26/04/2023 15:51:00

CV 50 - CTr/TU ngày 31/3/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

 Sáng nay 06/4/2023, Công đoàn Công ty CPQLĐS số 4 tổ chức thành công ĐHĐB CĐ NK 2023-2028
Sáng nay 06/4/2023, Công đoàn Công ty CPQLĐS số 4 tổ chức thành công ĐHĐB CĐ NK 2023-2028

06/04/2023 15:38:00

 Sáng nay 06/4/2023, Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4...

CV 304-CV/BTG v.v tuyên truyền dịp Tết Quý Mão 2023 ngày 16/01/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy BN
CV 304-CV/BTG v.v tuyên truyền dịp Tết Quý Mão 2023 ngày 16/01/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy BN

18/01/2023 09:17:00

CV 304-CV/BTG v.v tuyên truyền dịp Tết Quý Mão 2023 ngày 16/01/2023 của Ban Tuyên...

Sáng ngày 05/01/2023, tại Công ty CPQLĐS số 4 t/c Chương trình gặp mặt cán bộ hưu trí
Sáng ngày 05/01/2023, tại Công ty CPQLĐS số 4 t/c Chương trình gặp mặt cán bộ hưu trí

05/01/2023 16:09:00

  Sáng ngày 05/01/2023, tại Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 đã...

CV 21-CT/TU ngày 23/12/2022 Chỉ thị của BTV Thành ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
CV 21-CT/TU ngày 23/12/2022 Chỉ thị của BTV Thành ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

27/12/2022 08:52:00

CV 21-CT/TU ngày 23/12/2022 Chỉ thị của BTV Thành ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão...

CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT
CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT

16/11/2022 07:47:00

CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT  

1/1712345678>>

 

Đang xử lý...