Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023 INWAMA No.4

04:05:00 09/05/2023

     Hôm nay, ngày 09/5/2023, tại trụ sở văn phòng 118 đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 INWAMA No.4 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023.

     Hôm nay, ngày 09/5/2023, tại trụ sở văn phòng 118 đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 INWAMA No.4 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, thảo luận, tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Hải Thanh - Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch HĐQT cho biết. Năm 2022 trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, áp lực lạm phát lan ra toàn cầu và làn sóng tăng lãi suất mạnh mẽ. Nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới. Môi trường kinh doanh cạnh tranh, thị trường lao động chuyên môn hóa sâu, đơn giá tăng cao, công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm khó khăn, năng suất lao động, nguồn lực còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, giải ngân chậm trì trệ, tê liệt là rào cản lớn cho sự phát triển của Công ty.

     Có thể nói năm 2022 là năm khó khăn chưa từng có tiền lệ trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Công ty.

    Trước những lực cản lớn, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV, đã luôn cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hết mình phấn đấu vượt qua khó khăn. Với ý chí kiên cường của một tập thể vững mạnh, với chính sách điều hành linh hoạt, nhạy bén và thích ứng nhanh. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đưa ra những quyết sách phù hợp và kịp thời, tạo ra lợi thế tương đối và là nền tảng để Công ty tồn tại và phát triển. Các chế độ chính sách của Đảng và qui định của pháp luật đều được thực hiện tốt; đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.

     Bước sang năm 2023, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 xác định vẫn còn muôn vàn khó khăn và thách thức, nhiệm vụ trước mắt là: Tăng cường công tác quản trị theo hướng quản lý sản xuất chặt chẽ. Tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để tháo gỡ các vướng mắc, nới hạn mức tín dụng từ đó tạo tiền đề huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. 

     Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023; Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc tập năm 2023; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022, phương hướng năm 2023; Báo cáo bổ sung, sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể, nội quy quy chế Công ty; và một số nội dung khác…

     Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h:00 cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được lập và đăng tải trên website INWAMA No.4

     Một số hình ảnh tại Đại hội!

 

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...