• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau
CV 67-KH/TU ngày 10/5/2023 của Thành ủy Bắc Ninh
CV 67-KH/TU ngày 10/5/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

17/05/2023 15:27:00

CV 67-KH/TU ngày 10/5/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

CV 96-NQ/TƯ ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh v.v đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Nin
CV 96-NQ/TƯ ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh v.v đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Nin

05/05/2023 10:11:00

CV 96-NQ/TƯ ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc...

CV số 57-CV/BCH ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35, Thành ủy Bắc Ninh
CV số 57-CV/BCH ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35, Thành ủy Bắc Ninh

05/05/2023 10:09:00

CV số 57-CV/BCH ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35, Thành ủy Bắc Ninh   

CV 50 - CTr/TU ngày 31/3/2023 của Thành ủy Bắc Ninh
CV 50 - CTr/TU ngày 31/3/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

26/04/2023 15:51:00

CV 50 - CTr/TU ngày 31/3/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

CV 304-CV/BTG v.v tuyên truyền dịp Tết Quý Mão 2023 ngày 16/01/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy BN
CV 304-CV/BTG v.v tuyên truyền dịp Tết Quý Mão 2023 ngày 16/01/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy BN

18/01/2023 09:17:00

CV 304-CV/BTG v.v tuyên truyền dịp Tết Quý Mão 2023 ngày 16/01/2023 của Ban Tuyên...

CV 21-CT/TU ngày 23/12/2022 Chỉ thị của BTV Thành ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
CV 21-CT/TU ngày 23/12/2022 Chỉ thị của BTV Thành ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

27/12/2022 08:52:00

CV 21-CT/TU ngày 23/12/2022 Chỉ thị của BTV Thành ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão...

CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT
CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT

16/11/2022 07:47:00

CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT  

Đảng bộ Công ty 4 đã T/c nghiên cứu, học tập, QT và triển khai thực hiện NQTW5 BCH TW Khóa XIII
Đảng bộ Công ty 4 đã T/c nghiên cứu, học tập, QT và triển khai thực hiện NQTW5 BCH TW Khóa XIII

27/10/2022 14:22:00

Nội dung nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết Hội...

Đảng bộ Công ty 4 đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW4 BCH TW
Đảng bộ Công ty 4 đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW4 BCH TW

27/10/2022 10:34:00

Đảng bộ Công ty 4 đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện...

CV 390-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh
CV 390-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh

19/07/2022 15:31:00

CV 390-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày...

1/41234>>

 

Đang xử lý...