ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 INWAMA No.4

06:06:00 20/06/2020

       Sáng ngày 19/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2020 được tổ chức tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

       Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2020 INWAMA No.4 đã thảo luận và biểu quyết nhất trí cao thông qua các nội dung sau:

       Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2019, và kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân chia cổ tức năm 2020; Đề cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025...

       Đồng chí Dương Hải Thanh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cho biết, trong năm 2020 trước những biến động của nền kinh tế nói chung và của ngành giao thông vận tải nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tuy nhiên Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4 đã hoàn thành kế hoạch đặt hàng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam 3 tháng đầu năm và thực hiện tiếp công tác quản lý 9 tháng cuối năm do Cục đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư; Công tác kinh doanh thương mại xăng dầu; Xây dựng các công trình cải tạo vườn hoa, vỉa hè; Điều tiết chống va trôi cầu Hồ (sông Đuống), cầu đường sắt Bắc Giang (sông Thương), cầu đường sắt Đa Phúc (sông Công), cầu Bình (sông Kinh Thầy), cầu Lai Vu (sông Lai Vu), cầu Đồng Sơn, cầu Xuân Cẩm, cầu Phật Tích và các công trình khác…

     

Các Đại biểu tham luận tại Đại hội

Biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

       Với tinh thần làm việc khẩn trương, thân thiện, đoàn kết, dân chủ văn minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2020 nhiệm kỳ 2020- 2025 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...