CV 50 - CTr/TU ngày 31/3/2023 của Thành ủy Bắc Ninh

03:04:00 26/04/2023

CV 50 - CTr/TU ngày 31/3/2023 của Thành ủy Bắc Ninh Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...