Phóng sự 50 năm Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4

10:01:00 22/01/2015

Đoạn QLĐTNĐ số 4 có nhiệm vụ quản lý bảo đảm an toàn giao thông 352 Km đường thủy của 7 tuyến sông gồm: sông Đuống, Thái Bình, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Công và sông Bằng giang. Phạm vi quản lý trải rộng trên 6 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên và Cao Bằng. Trong đó có cửa khẩu Tà Nùng nơi tiếp giáp giữa Việt Nam với Trung Quốc. Đây cũng là địa bàn có địa hình phức tạp nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ bão hằng năm.

Chủ động phòng ngừa, tích cực tuyên truyền và thực hiện phương châm 4 tại chỗ là những yếu tố dẫn đến thành công trong việc phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn của Đoạn quản lý đường thuỷ nội địa (QLĐTNĐ) số 4 trong nhiều năm qua...

Dưới đây là Phóng sự kỷ niệm 50 năm - Một chặng đường của Đoạn Quản lý đưởng thủy nội địa số 4 do Mỹ Thanh Studio thực hiện.

Đánh giá:

 

                   

6.3/5 (4 bình chọn)

 

Đang xử lý...