Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 INWAMA No.4

09:04:00 20/04/2019

Sáng nay, Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2019 được tổ chức thành công tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Đại hội các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí cao thông qua các nội dung sau:

Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019;

Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi  nhuận năm 2018 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019;

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;

Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn;

Báo cáo công tác giám sát thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế tại Công ty;

Chương trình phối hợp tổ chức các phong trào thi đua năm 2019.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Trịnh Đình Kiêm - Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Trần Văn Ơn - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất KD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019

Biểu quyết thông qua các chương trình Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Trưởng ban Đầu tư 2 phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Ngô Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn Cục đường thủy nội địa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp

 

 

 

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...