Thông báo giao dịch CP của ông Dương Hải Thanh đăng ký mua 591.600 cổ phiếu DT4 do SCIC nắm giữ

03:01:00 05/01/2022

Thông báo giao dịch CP của ông Dương Hải Thanh đăng ký mua 591.600 cổ phiếu DT4 do SCIC nắm giữ

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...