INWAMA No.4 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

10:04:00 27/04/2021

Ngày 26/4/2021, Đảng ủy Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn.

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...