• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau
CV số 484/TB-ĐS4 ngày 05/5/2022 Thông báo v.v thay đổi tên Công ty và mẫu dấu mới INWAMA No.4
CV số 484/TB-ĐS4 ngày 05/5/2022 Thông báo v.v thay đổi tên Công ty và mẫu dấu mới INWAMA No.4

05/05/2022 08:24:00

CV số 484/TB-ĐS4 ngày 05/5/2022 Thông báo v.v thay đổi tên Công ty và mẫu dấu...

INWAMA No.4 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
INWAMA No.4 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

27/04/2021 22:18:00

INWAMA No.4 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

CV02-CV/BTC ngày 12/3/2021của Thành ủy Bắc Ninh
CV02-CV/BTC ngày 12/3/2021của Thành ủy Bắc Ninh

23/03/2021 14:44:00

CV02-CV/BTC ngày 12/3/2021của Thành ủy Bắc Ninh v v gửi đề cương gợi ý trả lời câu hỏi...

Lễ kết nạp đảng viên quần chúng ưu tú INWAMA No.4
Lễ kết nạp đảng viên quần chúng ưu tú INWAMA No.4

03/02/2021 10:56:00

Lễ kết nạp đảng viên quần chúng ưu tú INWAMA No.4

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng INWAMA No.4
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng INWAMA No.4

26/05/2020 10:45:00

Hôm nay, Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã long...

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4 lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4 lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/05/2020 08:38:00

Ngày 19-20/5/2020 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Đảng...

Sáng ngày 14/2/2020 Chi bộ văn phòng II trực thuộc Đảng ủy INWAMA No.4 tổ chức Đại hội NK 2020-2022
Sáng ngày 14/2/2020 Chi bộ văn phòng II trực thuộc Đảng ủy INWAMA No.4 tổ chức Đại hội NK 2020-2022

16/02/2020 15:58:00

Sáng ngày 14/2/2020, Chi bộ văn phòng II trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Quản...

Công văn số 120 - KL/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Bắc Ninh
Công văn số 120 - KL/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Bắc Ninh

05/08/2019 09:24:00

Kết luận Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về tình...

Công văn số
Công văn số 80 - KH/TU ngày 12/7/2019 của Thành ủy Bắc Ninh

05/08/2019 09:14:00

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện...

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008  của BCH TW Đảng (khóa X) INWAMA No4
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) INWAMA No4

28/05/2018 12:46:00

Ngày 28/5/2018 BCH Đảng ủy Công ty cổ phần Quản lý bảo trì tổ chức Hội...

1/3123>>

 

Đang xử lý...