• Chúc mừng năm mới 2018
  • Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Đảng Ủy

Công văn số 120 - KL/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Bắc Ninh
Công văn số 120 - KL/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Bắc Ninh

05/08/2019 09:24:00

Kết luận Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về tình...

Công văn số
Công văn số 80 - KH/TU ngày 12/7/2019 của Thành ủy Bắc Ninh

05/08/2019 09:14:00

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện...

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008  của BCH TW Đảng (khóa X) INWAMA No4
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) INWAMA No4

28/05/2018 12:46:00

Ngày 28/5/2018 BCH Đảng ủy Công ty cổ phần Quản lý bảo trì tổ chức Hội...

Đại hội chi hộ sản xuất I INWAMA No.4
Đại hội chi hộ sản xuất I INWAMA No.4

19/07/2017 17:05:00

Vào lúc 7h30' ngày 17/7/2017 tại Chi bộ sản xuất I thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần...

Quyết định số 187-QĐ/TU ngày 22/2/2017 của Thành ủy Bắc Ninh
Quyết định số 187-QĐ/TU ngày 22/2/2017 của Thành ủy Bắc Ninh

01/03/2017 16:26:00

Quyết định số 187-QĐ/TU ngày 22/2/2017 của Thành ủy Bắc Ninh "Quyết định Ban hành Quy chế...

Công văn 400-CV/TU ngày 06/1/2017 của Thành ủy Bắc ninh
Công văn 400-CV/TU ngày 06/1/2017 của Thành ủy Bắc ninh

12/01/2017 16:45:00

Công văn 400-CV/TU ngày 06/1/2017 của Thành ủy Bắc ninh về việc tổ chức đón Tết Đinh Dậu...

Công văn số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban chấp hành TW
Công văn số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban chấp hành TW

29/12/2016 16:59:00

Công văn số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban chấp hành TW Quy định của Bộ Chính trị về...

Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ văn phòng 2 - INWAMA No.4
Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ văn phòng 2 - INWAMA No.4

15/09/2016 15:26:00

Chiều 14/9/2016 Chi bộ văn phòng 2 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý bảo...

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Thành ủy Bắc Ninh
Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Thành ủy Bắc Ninh

02/08/2016 16:24:00

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh...

Công văn số 03-HD/VPTW ngày 6/7/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng
Công văn số 03-HD/VPTW ngày 6/7/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng

27/07/2016 08:40:00

Công văn số 03-HD/VPTW ngày 6/7/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện...

1/212>>

 

Đang xử lý...