• Chúc mừng năm mới 2017
  • Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Chứng nhận
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Đại lý 2
  • Xang dau

Tin nổi bật

Sáng nay Công ty CPQLBTĐT số 4 tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019
Sáng nay Công ty CPQLBTĐT số 4 tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019

Sáng nay Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019

Công trình kỷ niệm 60 năm thành lập ngành đường thủy nội địa Việt Nam của INWAMA No.4

05/08/2016 17:24:00

Công trình kỷ niệm 60 năm thành lập ngành đường thủy nội địa Việt Nam của INWAMA No.4

Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008 INWAMA No.4

27/07/2016 11:18:00

Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008 INWAMA No.4  

Quyết định số 4060/QĐ-QUACERT ngày 14/7/2016 Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) INWAMA No.4

27/07/2016 09:02:00

Quyết định số 4060/QĐ-QUACERT ngày 14/7/2016 Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO...

Tin mới

Công văn số 243/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2017 của INWAMA. No4
Công văn số 243/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2017 của INWAMA. No4

16/05/2017 16:26:00

Công văn số 243/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2017 của INWAMA. No4 về việc đổi tên "Xí...

Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 19/4/2017 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 19/4/2017 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Ninh

27/04/2017 10:44:00

Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 19/4/2017 của Sở Tài nguyên & Môi...

INWAMA No.4 Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
INWAMA No.4 Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

24/04/2017 16:38:00

Sáng nay, ngày 24/4/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Quản lý bảo trì...

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của INWAMA.No4
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của INWAMA.No4

13/04/2017 16:26:00

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  INWAMA.No4  

Hoạt động công ty

Hoạt động xã hội

An toàn lao động

 

Đang xử lý...